Siervijver 22.000 liter

Het water in deze vijver (diepte 1m20) wordt via een muurdrain afgevoerd naar een bezinkput waar de meeste onzuiverheden in bezinken. In deze put zit er verticaal een japanse mat met aan de achterzijde de pomp die het water via een tmc uv lamp 55 watt naar de holle ruimte onder het plantenfilter pompt. Het plantenfilter heeft een oppervlakte van 3m² en loopt over zonder niveauverschil naar de vijver.

Op de bodem lig een 5cm dikke kiezellaag om een natuurlijk uitzicht te verkrijgen. Het onderhoud van de vijver beperkt zich tot 1 maal per jaar de holle ruimte van de plantenfilter af te laten, de bezinkput leeg te pompen en het vervangen van de uv-lamp.

De vijver is bewoond door vooral goudvisachtigen, 2 steurs, windes en ondertussen 2 koi.